ตารางการซื้อขาย

รายการ

หอมแดงศรีสะเกษ เริ่มฤดูกาลซื้อขายกันช่วงเดือน ธันวาคม-มีนาคม

หอมแดงลำพูน-แม่แจ่ม เริ่มฤดูกาลซื้อขายกันช่วงเดือน เมษายน-กรกฎาคม

ราคา

หอมแดงศรีสะเกษ เริ่มฤดูกาลซื้อขายกันช่วงเดือน ธันวาคม-มีนาคม : สอบถาม

หอมแดงลำพูน-แม่แจ่ม เริ่มฤดูกาลซื้อขายกันช่วงเดือน เมษายน-กรกฎาคม : สอบถาม

097-324-4888 091-162-7161