หจก.โชติพัฒน์ การค้า

คุณ กันต์ฐิตารีย์ โลนงาม
General Manager

หจก.โชติพัฒน์การค้า

ตั้งอยู่ที่ จ.อุบลราชธานี- จ.ศรีสะเกษ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ปลูกหอมแดง ทางบริษัทได้ทำธุระค้าขายหอมแดงมากกว่า 15 ปี มีทีมงาน และชาวสวนที่มีประสบการณ์ทางด้านหอมแดง จึงทำให้ทางเรามีหอมแดงที่มีคุณภาพผ่านการคัดสรร ขนาดตามความต้องการของลูกค้าได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

เอกสารองค์กร หนังสือรับรอง

ใบอนุญาต

ใบอนุญาต

ใบอนุญาต

ใบอนุญาต

Certificate

ใบอนุญาต

ใบอนุญาต

ใบอนุญาตนำเข้าสินค้า

ใบอนุญาต

ใบอนุญาต

ใบอนุญาต

ใบอนุญาต

เอกสารอื่น ๆ

ใบอนุญาต

ใบอนุญาต

ใบอนุญาต

ใบอนุญาต