หจก.โชติพัฒน์ การค้า

หอมแดงคัดพิเศษ

หจก.โชติพัฒน์ การค้า

กระเทียมคัดพิเศษ

หจก.โชติพัฒน์ การค้า

พริกแดงคัดพิเศษ

หจก.โชติพัฒน์ การค้า

ตั้งอยู่ที่ จ.อุบลราชธานี- จ.ศรีสะเกษ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ปลูกหอมแดง ทางบริษัทได้ทำธุรกิจค้าขายหอมแดงมากกว่า 15 ปี มีทีมงาน และชาวสวนที่มีประสบการณ์ทางด้านหอมแดง จึงทำให้ทางเรามีหอมแดงที่มีคุณภาพผ่านการคัดสรร ขนาดตามความต้องการของลูกค้าได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

การทำงานองค์กร

สินค้าของเรา

หอมแดง กระเทียม พริกแห้ง คัดสรรคุณภาพ

ขายส่ง และส่งออกต่างประเทศ

หอมแดง

หอมปึ๋ง, หอมตัด, หอมมัด

รายละเอียด

กระเทียม

กระเทียมหัว, กระเทียมกลีบ

รายละเอียด

พริกแห้ง

พริกแห้งอินเดีย, พริกแห้งไทย

รายละเอียด